woensdag 2 december 2015

Best Beschreven Boeken 2015


Juryvoorzitter Inger Leemans
Op 15 november 2015 werd de eerste Best Beschreven Boeken uitgereikt in De Hallen, Amsterdam. Best Beschreven Boeken is de prijs voor de beste beschrijving van een haast vergeten en onterecht veronachtzaamd boek. Voor een uitgave kortom, die wel aan de vergetelheid ontrukt móest worden.

Liefhebbers van (modern) antiquarische boeken werd in 2015 voor de eerste maal opgeroepen on inzendingen te doen. Daarop volgden 39 inzendingen. De Bond van handelaren in Oude Boeken (BOB) loofde een prijs van 500 euro uit voor de beste beschrijving. De jury, bestaande uit Lisa Kuitert, Inger Leemans en Ewoud Sanders, verkoos Sander Bink tot winnaar. Sander beschreef het boek ‘Jean Lefort: Een greep uit het Parijsche leven’ van Bulée (pseudoniem van Charles Snabilé’) uitgegeven in 1900 met de toen nog onbekende Kees van Dongen als illustrator. Eervolle juryvermeldingen waren er verder voor Anneke van Ammelrooy en Caspar Schuckink Kool.
 
Winnaar Sander Bink
Best Beschreven Boeken genereerde veel enthousiasme en er deden voor een eerste maal meer dan voldoende mensen aan mee. Rondom de prijsuitreiking vond een programma plaats waarin Perkamentus Antiquarius, Lisa Kuitert en Erik Geleijns een praatje hielden over het belang van (papieren) boeken en van goede boekbeschrijvingen.

Ter gelegenheid van de eerste editie van Best Beschreven Boeken verscheen bovendien een fraaie gelegenheidsuitgave van de hand van ontwerper Jelle Jespers. Het doosje heeft een bezeefdrukt deksel en bevat al de 39 inzendingen en werd gemaakt in een oplage van maar 100 exemplaren. Een gewilde uitgave, naar bleek.
De gelegenheidsuitgave oplaag 100

Al met als werd Best Beschreven Boeken 2015 volgens mij ervaren als een geslaagd gebeuren. Het heeft het in zich om een jaarlijks terugkomend evenement te worden.

Omdat ik de prijs had verzonnen moest ik ook het inleidende praatje doen.

~~

Beste mensen

De boekenwereld staat onder druk. Verzamelaars stoppen en zelfs menig bibliotheek wordt opgedoekt. Een gevolg van digitalisering, ontlezing en een ‘onthipt’ boek. Ja, zelfs Ikea’s Billy boekenkast is nu al voor andere dingen dan voor boeken geschikt gemaakt. Het gaat hard.

Maar het goede nieuws is dat het boek alweer bijna terug is van nooit echt weggeweest. Als de tekenen niet bedriegen dan wordt het boek binnenkort snel weer herontdekt als ‘t summum van sophisticatedness: het boek als het meest sexy object op aarde.

U vraagt zich misschien af: ‘Tekens’? Mis ik iets? Maar zie: Het boek staat, vanaf de voorbereiding ervan en de productie, tot aan de uiteindelijke voel, ruik en leeservaring, lijnrecht tegenover alles wat met eentjes een nullen te maken heeft. Dat is de wereld van het internet, de sociale netwerken en dus ook die van het e-book. Maar het is niet alleen vanwege de vorm dat het boek zich wezenlijk onderscheid van de digi-taal. Het is ook omdat in die wereld alle kennis en informatie principieel deelbaar, verzamelbaar, bundelbaar, benutbaar en dus manipuleerbaar is. En daarmee worden wij brave consumentjes zélf ook steeds meer bevoeld, besnuffeld en geconsumeerd, dat wil zeggen in kleine datapakketjes gestopt en doorverkocht. Dat gaat ver, we kunnen het inmiddels weten. We leven tenslotte in het Jaar 02, na Edward Snowden.

Maar wij hebben wel mooi het boek! Wij zijn ons alleen niet zo bewust van de enorme vanzelfsprekendheid ervan. Het gevolg van al die digitalisering zal zijn dat mensen weer naar privacy en privé ervaringen zullen gaan hunkeren. En naar manieren om zelf een kritische geest te ontwikkelen, en dat zelf te kunnen bewaren en te bewaken. En wat is daar nu beter voor geschikt dan het boek? Als je het hebt over de tegenstelling boek versus digitaal dan gaat het in wezen dus om een dialectische ontwikkeling. Des te langer dit vijfhonderdjarig medium in de touwen hangt des te sterker zal de noodzakelijke terugkeer zijn!

In bepaalde kunstenaarsscenes wordt het maken van boeken al omarmt als bij uitstek geschikt medium tot expressie en presentatie. De Oostenrijkse conceptueel kunstenaar Bernhard Cella onderzocht het fenomeen van het 20e eeuwse en moderne kunstenaarsboek. Hij noemde het No-ISBN. Wat drijft kunstenaars om het ISBN systeem te willen ontwijken? Is dat een nieuwe avant-garde?

De gelijktijdig gehouden BOB antiquarenbeurs

Lisa Kuitert, die hier zo ook zal spreken, beschrijft in haar nieuwste uitgave ‘Het boek en het badwater’ over het belang, de lol en de onmisbaarheid van een 'echte' papieren boekenwereld. Ze laat zien dat we niet zonder kunnen.

Veel plezier met het programma en met de prijsuitreiking en dank jury, dank sprekers van zo meteen en dank vooral ook alle deelnemers aan Best Beschreven Boeken!
dinsdag 25 augustus 2015


van kunstenaarsboek tot (typo)grafisch ontwerp
beurs voor uitgevers, kunstenaars, moderne en antiquarische boekhandelaren en bijzonder grafisch ontwerp
zondag 12 april 2015 10.00 – 17.00 in de hallen amsterdam
tramremise de hallen – nabij ten katestraat - vrij entree


Infest is een beurs voor de liefhebber van het 20ste eeuwse kunstenaarsboek. Er doen zo'n 60 deelnemers uit de boeken- en kunstwereld mee, de meesten uit Nederland en België. Daarmee toont Inkfest een staalkaart aan bijzondere boekuitgaven en aanverwante grafische presentaties. Van kunstenaarsboek tot modern (typo)grafisch ontwerp.ontwerp Gielijn Escher
Inkfest wordt georganiseert in samenwerking met kunstenaars, uitgevers, (antiquarisch) boekverkopers en andere belanghebbenden. Zij laten er hun kunstenaarsboeken, private press uitgaven, fotografenboeken, autonome of beroepsontwerpen, en litho’s en/of riso’s zien of presenteren zich persoonlijk tijdens het programma. Het affiche van Gielijn Escher wordt ter plekke door hem gesigneerd. Isabel Lucena maakte letterproef, de Equal die werd uitgegeven (en weggegeven) door Uitgeverij De Buitenkant.

Met presentatoren Harry Ruhé en Jeannette Dekeukeleire.
PROGRAMMA v.a. 13.00 u.
13.00. Opening Michel de Vries / Heske Kannegieter over het Inkfest initiatief


13.05. De Portugese ontwerpster Isabel Lucena vertelt over haar letter: De Equal 


13.20. Vraaggesprek met affichemaker Gielijn Escher
13.30. Wilfried Huet presenteert het Belgische kunstenaarstijdschrift GAGARIN
13.45. Grafisch kunstenaar Max Kisman over de invloed van zijn Indische achtergrond 
14.00. Flip Ekkers van uitgeverij Philip Elchers over het uitgeven van kunstenaarsboeken
14.15. Wim Jansen vertelt over de beeldstatistieken van Peter Alma
14.35. Frits Jonker over de grafische grabbelton ShowCase
14.50. Betty Ras van Moving Multiples / Palatti over de nieuwste publicaties
15.05. Jeannette Dekeukeleire en Harry Ruhé over de uitgaven en activiteiten van Cult Club

Inkfest vindt plaats in de Passage van de Hallen in Amsterdam West (nabij de Ten Katemarkt) en duurt van 10 tot 17.00 uur. De entree is gratis. De Passage is onderdeel van Tramremise de Hallen, waar onder meer een bibliotheek, bioscoop en diverse horecagelegenheden gevestigd zijn. De Passage is goed bereikbaar, zowel met een auto als met het openbaar vervoer. Onder de Hallen is  een parkeergarage, maar op zondag is parkeren in deze buurt vrij. Neem voor meer informatie contact op met:


ontw. Chez Rosi
Michel de Vries p.a.
Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat  27-29
9711KH Groningen
tel 06 43042106  050 3188591
info@bergerendevries.nl
Heske Kannegieter
Binnenkadijk 237
1018 ZG Amsterdam
020 6275794  06 43902436
www.inkfest.nl

donderdag 3 juli 2014

In memoriam Martijn

~~ 

Woensdag 14 mei overleed Martijn Steenbergen aan een hartaanval, op 43-jarige leeftijd. In de voormiddag was hij op weg om boodschappen te doen en werd onwel. 

Hij kwam soms opduiken. Op een oudejaarsborrel. Fijn en kalm en warm aanwezig. Of met een stel boeken. Het ging niet altijd goed met hem, maar volgens de familie de laatste tijd juist weer wel.


We ontmoetten elkaar zo'n 20 jaar geleden, werden vennoten en sloten vriendschap. Een combinatie van werk en humor, en een stuk lief en leed. We waren jong en ongeblust en ik benijdde hem soms vanwege zijn creatiefte.

Ik lees puntkomma en hoor Nick Cave ......

Martijn was hoofdredacteur van het tijdschrift puntkomma (p), dat werd uitgebracht in de periode 2001 - 2006 door Veilinghuis G. Postma. 

In totaal verschenen er 9 puntkomma's inclusief 0-nummer. Naast anderen schreef ik er ook voor maar het waren Martijn en Geert die het tot het leukste Nederlandse antiquarenblad maakten, cultstatus incluis.

In puntkomma no. 8 een interview met antiquaar 
Theo de Boer door Martijn en Geert Postma
Het blad hinkte wel een beetje op 3 gedachtes. Zo was het een lijfblad met een kritisch-uitdagende houding naar de (antiquaren)wereld. En soms was het net dat beetje teveel een advertorial voor de eigen goede zaak. Maar het was ook een gedegen antiquarenblad ! Niet dat het veel uitmaakte want het plezier van het maken stond voorop. 

Martijn, hield niet van gelamenteer of monumentjes en zeker niet van 'over de doden niets dan goeds'. Maar ik herinner me hem óók als lief, humorrijk en zorgzaam. En en ook nabestaanden hebben tenslotte ergens recht op. 

Dus ja, er komt een best of puntkomma bestaande uit een bundeling van de betere artikelen aangevuld met nieuwe stukken. En gaan we een afterparty doen? Stuur je berichtje naar info@bergerendevries.nl

Martijns vader maakte een herinneringssite waarop je meer over hem kunt lezen. Onder andere vindt je daar ook het paginagrote artikel dat eerder in Trouw stond.

zaterdag 20 april 2013

10 jaar Bookmakers


~
De Boekwerkplaats in Stedum bestaat tien jaar. Het is dé plaats in Groningen waar mensen kunnen leren boekbinden en dat hebben ze de afgelopen jaren in grote getale gedaan. Als eerbetoon aan de cursisten wordt hun werk de komende weken in het zonnetje gezet. Bij Boekhandel Godert Walter, antiquariaat Berger & De Vries in Groningen en in De Boekwerkplaats in Stedum zijn mooie, verrassende boeken te zien maar ook verschillende soorten dozen en prijswinnende ontwerpen. Alles uiteraard gemaakt door cursisten. De tentoonstelling is van 11 mei tot en met 1 juni 2013

 flyer

Boekbinden is een eeuwenoud beroep.  Al in de Middeleeuwen (toen de monniken boeken nog met de hand schreven en verluchtigden) werden boeken gebonden. Die technieken zijn behouden gebleven en worden nog steeds gebruikt. Maar… het mag dan een eeuwenoud ambacht zijn, boekbinden is springlevend.  Er worden nog steeds nieuwe technieken ontwikkeld en met de oude technieken worden moderne eigentijdse boeken gemaakt die het bekijken meer dan waard zijn. Daarom wordt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van De Boekwerkplaats een tentoonstelling ingericht met uitsluitend werk van cursisten.

De tentoonstelling is van 11 mei tot en met 1 juni 2013 bij twee boekwinkels in Groningen: Antiquariaat Berger & De Vries (www.bergerendevries.nl) en Boekhandel Godert Walter (www.godertwalter.nl) en in De Boekwerkplaats in Stedum. Daarnaast zijn er ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan extra activiteiten in Stedum en in de boekwinkels. De tentoonstellingen zijn uiteraard gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de beide boekwinkels. Actuele informatie  is te vinden op o.a. www.boekwerkplaats.nl

EXTRA’S :
11 en 12 mei is er een workshop groentepapier in de Boekwerkplaats. Daarbij gaan we papier maken van plantaardige vezels, vooral groenten.
18 mei is er van 11.00 tot 14.00 uur een inloopspreekuur bij Berger & De Vries. Men kan dan boeken laten taxeren en een richtprijs krijgen voor reparatie van kapotte boeken.

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus met een overzicht van 10 jaar Boekwerkplaats en met uiteraard veel werk van cursisten.


B.V. Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53, Groningen
Telefoon:050 312 2523
Openingstijden:
maandag 13:00-18:00
dinsdag 10:00-18:00
woensdag 10:00-18:00
donderdag 10:00-21:00
vrijdag 10:00-18:00
zaterdag 10:00-17:00 


De Boekwerkplaats
Hoofdstraat 45
9921 PA  Stedum
0596 551 588
Openingstijden:
Tijdens kantooruren (donderdag en  vrijdag 9.00 – 17.00 uur) en op andere dagen na telefonische afspraak.

dinsdag 16 oktober 2012

Persbericht - Shortlist Beste Groninger Boek is bekend!Onderstaand de bekendmaking van de shortlist Beste Groninger Boek 2011-2012. De prijs wordt 17 november door juryvoorzitter Michel de Vries bekend gemaakt.

15/10/12

Wie wint er dit jaar de prijs van het Beste Groninger Boek? Het belooft in ieder geval een spannende strijd te worden want dit is de shortlist voor fictie en non-fictie. In de categorie fictie dingen mee Vuurbom. De geschiedenis van een vriendschap (Harm de Jonge), Liefde, liefde, nog eens liefde (Mariken Jongman), Juttersjong (Sanne Parlevliet), Het boek ont (Anton Valens) en Here weg (Jan Veenstra).

Voor de categorie non-fictie zijn genomineerd Jan Altink - Iconen van het Groningerland (Groninger Museum), Echte boer zoekt dito vrouw (Eva-Anne Le Coultre), Het ruisen van de tjemara’s (Ciska Feekes), Abe Kuipers (Auke Kuipers en Stijn Hooijer) en Veenkoloniën. Strepen aan het water (Harm van der Veen/Geert Schreuder).

De driekoppige jury bestaat dit jaar uit Liesbeth Annokkee (schrijver en schrijfdocent), Henk Harbers (universitair docent Duitse taal en literatuur en mede-organisator Spraakmakende Boeken) en Michel de Vries (Antiquariaat Berger & De Vries). Zij maakten een keuze uit ruim veertig inzendingen.

Op zaterdagmiddag 17 november worden de winnaars van Het Beste Groninger Boek bekend gemaakt tijdens prozafestival Het Grote Gebeuren. De prijzen worden om 16:00 uur uitgereikt in de Bibliotheek Groningen. De prijs zet Groningse boeken volop in de schijnwerpers. Uitgeverijen uit het hele land zijn benaderd om boeken in te zenden die zich afspelen ín of handelen óver Groningen, ofwel geschreven zijn door een schrijver woonachtig in Groningen.

De prijsuitreiking is gratis toegankelijk en voorafgaand is Belcampo’s verhalentheater te zien.

Prozafestival Het Grote Gebeuren vindt plaats op 16, 17 en 18 november te Groningen in Bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18 en ForumImages, Hereplein 73. Kaartjes voor het festival zijn te verkrijgen bij de Bibliotheek Groningen, ForumImages en boekhandel Scholtens & De Slegte.

Voor exacte tijden, locaties, ticketinfo en het volledige programma: www.hetgrotegebeuren.nl

Shortlist Fictie
Harm de Jonge, Vuurbom. De geschiedenis van een vriendschap, (Uitgeverij Van Goor)
Mariken Jongman, Liefde, liefde, nog eens liefde, (Lemniscaat Rotterdam)
Sanne Parlevliet, Juttersjong, (Uitgeverij Van Goor)
Anton Valens, Het boek ont, (Uitgeverij Augustus)
Jan Veenstra, Here weg, (Uitgeverij Passage)

Shortlist Non-fictie
Jan Altink – Iconen van het Groningerland, (Groninger Museum & Philip Elchers)
Eva-Anne Le Coultre, Echte boer zoekt dito vrouw (liefde in tijden van media), (Babel & Voss Uitgevers)
Ciska Feekes, Het ruisen van de tjemara’s, (Uitgeverij Palmslag)
Auke Kuipers en Stijn Hooijer, Abe Kuipers, (Uitgeverij Profiel)
Harm van der Veen/Geert Schreuder, Veenkoloniën. Strepen aan het water, (Uitgeverij Profiel)

woensdag 4 juli 2012

H.N. Werkman's eerste steen

 ~~
Presentatie gevelsteen H.N. Werkman
100 jaar geleden legde H.N. Werkman de eerste steen voor zijn drukkerij aan de Pelsterstraat 31-33 in Groningen. Op initiatief van de Bibliotheek is de steen gerestaureerd. De restauratie is bekostigd door het monumentenfonds van de vereniging Stad en Lande. Een herinneringsplaquette is ontworpen door het Grafisch Museum. Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de gerestaureerde steen en de plaquette op vrijdag 6 juli 2012.

Programma:
16.00      Ontvangst bij antiquariaat Berger en de Vries, Pelsterstraat 27-29. Hier is samen met antiquariaten en kunsthandels een (verkoop)expositie ingericht met werken van en over H.N. Werkman
16.15      Onthulling plaquette
16.30      Afsluiting in de Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Bezichtiging van de tentoonstelling “Werkman en de Bibliotheek” onder het genot van een hapje en drankje. Omlijst met muziek uit de Werkman-opera “Ontstaan in grote nood” van Gerard Ammerlaan en Jo Willems. M.m.v. Michiel de Vries en Hans de Wolf (bariton) en Hans Kaldeway (piano)